"prisoner condemned" — Słownik kolokacji angielskich

prisoner condemned kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więzień potępił
  1. condemn czasownik + prisoner rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Kano, where he had been a prisoner condemned to sacrifice in the Mouth of the Gods.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo