"prison furlough" — Słownik kolokacji angielskich

prison furlough kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urlop więzienny
  1. prison rzeczownik + furlough rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The couple was married in a small ceremony in Jerusalem, after Popper was granted a prison furlough.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo