"prison fatigue" — Słownik kolokacji angielskich

prison fatigue kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znużenie więzienne
  1. prison rzeczownik + fatigue rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was sitting at a narrow wooden table, chain-smoking Lark cigarettes and wearing gray prison fatigues.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo