Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"priorytet" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "priorytet" po polsku

priorytet

rzeczownik
 1. priority ***   [policzalny lub niepoliczalny]
  He outlined his priorities for the next five years. (On wskazał swoje priorytety na następne pięć lat.)
  In my life I give priority to my family. (W moim życiu rodzina jest priorytetem.)
  It is our highest priority. (To jest nasz najwyższy priorytet.)
 2. foreground *
  • priorytet, pierwszy plan
   I think that it is very important that we speak about human rights issues and bring them to the foreground. (Myślę, że bardzo ważne jest to, że mówimy o kwestiach praw człowieka i robimy z nich priorytet.)
 3. priority mail

"priorytet" — Słownik kolokacji angielskich

priority mail kolokacja
 1. priority rzeczownik + mail rzeczownik = list priorytetowy, priorytet
  Luźna kolokacja

  The first told me I would be receiving forms by priority mail.

  Podobne kolokacje: