BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"primary entity" — Słownik kolokacji angielskich

primary entity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna jednostka
  1. primary przymiotnik + entity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Paul Horwich's theory of truth, known as the Minimalist Theory, takes the primary truth-bearing entities to be propositions, rather than sentences.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo