"preserve for use" — Słownik kolokacji angielskich

preserve for use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachowaj do użytku
  1. preserve czasownik + use rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They will be preserved and indexed for future use by scholars.

    Podobne kolokacje: