"prefer the company" — Słownik kolokacji angielskich

prefer the company kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wól spółka
  1. prefer czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I've seen them both and would prefer your company alone.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo