"precise way" — Słownik kolokacji angielskich

precise way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dokładna droga
  1. precise przymiotnik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The precise way all of this would work was still unclear today.

    Podobne kolokacje: