"practice shooting" — Słownik kolokacji angielskich

practice shooting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabójstwo próbne
  1. practice czasownik + shooting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He likes practicing shooting at cars and was mentored by Dreadwing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo