PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"practically write" — Słownik kolokacji angielskich

practically write kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): praktycznie napisz
  1. write czasownik + practically przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Five thousand credits for something that I could practically write from memory, with a bit of research to update it?