"pracować ciężko" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pracować ciężko" po polsku

"pracować ciężko" — Słownik kolokacji angielskich

plug away kolokacja
  1. plug czasownik + away przysłówek = pracować ciężko
    Silna kolokacja

    These guys have been plugging away at this for years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo