"postpone plans" — Słownik kolokacji angielskich

postpone plans kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odłóż plany
  1. postpone czasownik + plan rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Three weeks ago, almost 60 percent of those 1,500 respondents said they had postponed their plans.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo