"positive thing" — Słownik kolokacji angielskich

positive thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozytywna rzecz
  1. positive przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He has a lot of positive things in his life.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo