ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"port complex" — Słownik kolokacji angielskich

port complex kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kompleks portowy
  1. port rzeczownik + complex rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    According to Mr. Baker of the development corporation, some 9.65 million containers were shipped into the port complex in 2000.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo