"popular misconception" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "popular misconception" po angielsku

"popular misconception" — Słownik kolokacji angielskich

popular misconception kolokacja
  1. popular przymiotnik + misconception rzeczownik = rozpowszechnione błędne przekonanie
    Silna kolokacja

    It has been a popular misconception that the town was named after the chief.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo