ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"political capital" — Słownik kolokacji angielskich

political capital kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): polityczny kapitał
  1. political przymiotnik + capital rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "He basically spent all of his political capital to get that."