"policy response" — Słownik kolokacji angielskich

policy response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedź polityczna
  1. policy rzeczownik + response rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But in his view the public policy response should be to deregulate all phone companies.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo