"pokolenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pokolenie" po polsku — Słownik angielsko-polski

pokolenie

rzeczownik
  1. generation ****   [COUNTABLE]
    She is one of the greatest singers of her generation. (Ona jest jedną z największych piosenkarek swojego pokolenia.)
    Our parents' generation listened to The Beatles. (Pokolenie naszych rodziców słuchało Beatlesów.)
rzeczownik
  1. generation of somebody