PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"poignant word" — Słownik kolokacji angielskich

poignant word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejmujące słowo
  1. poignant przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He and Williams met for a handshake that turned into a hug and a few poignant words.

    Podobne kolokacje: