"pleasant way" — Słownik kolokacji angielskich

pleasant way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjemna droga
  1. pleasant przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Tell him in a pleasant way how you want to have it done.

    Podobne kolokacje: