PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"pleasant beach" — Słownik kolokacji angielskich

pleasant beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjemna plaża
  1. pleasant przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Today Las Gatas is the most pleasant beach for swimming and children's activities.