"playoff hole" — Słownik kolokacji angielskich

playoff hole kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): playoff dziura
  1. playoff rzeczownik + hole rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The dramatic finish came down to the par-5, 526-yard 18th, which was also the first playoff hole.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo