ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pistolet" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pistolet" po polsku

pistolet

obrazek do "gun" po polsku
rzeczownik
 1. gun ****
  • pistolet [policzalny]
   The criminal took out a gun. (Przestępca wyjął pistolet.)
   Put the gun down at once! (Odłóż natychmiast pistolet!)
   I bought a water gun. (Kupiłem pistolet na wodę.)
   Give me the gun. (Daj mi ten pistolet.)
  • pistolet (narzędzie używające nacisku) [policzalny]
   We painted the walls with a paint gun. (Pomalowaliśmy ściany za pomocą pistoletu malarskiego.)
 2. pistol **   [policzalny]
 3. heat **** , heater *
  • spluwa, gnat, pistolet slang
   I took out my heat and fired. (Wyciągnąłem spluwę i strzeliłem.)
   Gangsters always carry their heats. (Gangsterzy zawsze noszą spluwy.)
 4. iron , ***
  • gnat, spluwa, pistolet slang
   Give me your iron, I might need it. (Daj mi twoją spluwę, mogę jej potrzebować.)
   He took out his iron. (On wyciągnął swoją spluwę.)
   It's my iron, do you know how to use it? (To jest mój gnat, wiesz, jak go używać?)
 5. glock slang
 6. sit spin
 7. jammy
przymiotnik
 1. ironlike

powered by  eTutor logo