"pilot warns" — Słownik kolokacji angielskich

pilot warns kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pilot ostrzega
  1. pilot rzeczownik + warn czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The pilot warned there would be only room for one moose on the small plane.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo