"pilot votes" — Słownik kolokacji angielskich

pilot votes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głosy pilotażowe
  1. pilot rzeczownik + vote czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Two weeks earlier, the pilots voted to dump the union president and vice president.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo