"pilot talks" — Słownik kolokacji angielskich

pilot talks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pilot rozmawia
  1. pilot rzeczownik + talk czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Every pilot in the lot was watching now, with fixed eyes, and talking under his breath.

    Podobne kolokacje: