"pilot shouts" — Słownik kolokacji angielskich

pilot shouts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pilot wykrzykuje
  1. pilot rzeczownik + shout czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The pilot opened the door again and shouted back, "The tower has cleared us, sir."

    Podobne kolokacje: