"pilot shakes" — Słownik kolokacji angielskich

pilot shakes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): koktajle mleczne pilotażowe
  1. pilot rzeczownik + shake czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was only when the pilot shook his arm that his thoughts came back to the present.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo