"pilot operation" — Słownik kolokacji angielskich

pilot operation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jednostka pilotażowa
  1. pilot rzeczownik + operation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The aircraft will be certified for single pilot operation.

powered by  eTutor logo