"pilot needs" — Słownik kolokacji angielskich

pilot needs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pilot musi
  1. pilot rzeczownik + need czasownik
    Luźna kolokacja

    A lot of the details are facts a pilot does not need to know, he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo