"pilot model" — Słownik kolokacji angielskich

pilot model kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): model pilotażowy
  1. pilot rzeczownik + model rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The expectation was that two pilot models would serve for testing and results applied to the production lines.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo