"pilot is shot" — Słownik kolokacji angielskich

pilot is shot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pilot zostanie postrzelony
  1. shoot czasownik + pilot rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The pilot was also shot throughout Pittsburgh that same month.

    Podobne kolokacje: