"pilot is filmed" — Słownik kolokacji angielskich

pilot is filmed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pilot jest sfilmowany
  1. film czasownik + pilot rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A pilot was filmed, but it was never developed further.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo