"pilot explains" — Słownik kolokacji angielskich

pilot explains kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pilot wyjaśnia
  1. pilot rzeczownik + explain czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "We'll be landing on the water ice layer," the pilot explained, just as if he'd been asked.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo