"pilot exchanges" — Słownik kolokacji angielskich

pilot exchanges kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymiany pilotażowe
  1. pilot rzeczownik + exchange czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The room buzzed with excitement, and the four pilots exchanged triumphant glances.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo