"pilot destroys" — Słownik kolokacji angielskich

pilot destroys kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pilot niszczy
  1. pilot rzeczownik + destroy czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    On 7 October, he helped another pilot destroy a German fighter plane.

    Podobne kolokacje: