"pilot describes" — Słownik kolokacji angielskich

pilot describes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pilot opisuje
  1. pilot rzeczownik + describe czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The pilots described some of the lights to be the size of a house and others small but flashing brilliantly.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo