"pilot assigned" — Słownik kolokacji angielskich

pilot assigned kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pilot przydzielił
  1. assign czasownik + pilot rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Working under the tightest security, the pilots assigned to fly the mission would not be briefed until December 30.

    Podobne kolokacje: