BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"piksel" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "piksel" po polsku

piksel

Defective pixel - Wikipedia
rzeczownik
 1. pixel , także: picture element , także: pel  
  The picture is 400 by 300 pixels. (Obrazek ma rozmiary 400 na 300 pikseli.)
  I bought an LCD monitor with a dead pixel. (Kupiłem monitor LCD z martwym pikselem.)
  A pixel is the smallest piece of information in an image. (Piksel jest najmniejszą częścią informacji w obrazku.)

"piksel" — Słownik kolokacji angielskich

picture element kolokacja
 1. picture rzeczownik + element rzeczownik = piksel
  Zwykła kolokacja

  It has a 640 by 400 picture element; the Mac's is 512 by 342.

powered by  eTutor logo