"story element" — Słownik kolokacji angielskich

story element kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): element historii
  1. story rzeczownik + element rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja
    Podobne kolokacje: