"element" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

element rzeczownik

rzeczownik + element
Kolokacji: 123
design element • plot element • story element • element of the Infantry Division • fantasy element • core element • heating element • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 27
2. plot element = element fabuły plot element
4. fantasy element = element fantazji fantasy element
5. core element = element podstawowy core element
6. heating element = element grzejny heating element
7. trace element = pierwiastek śladowy, mikroelement trace element
8. earth element = ziemski element earth element
9. element of the Infantry Division = elementarna zasada dywizji piechoty element of the Infantry Division
10. group element = element grupowy group element
14. time element = czynnik czasu time element
15. data element = element danych data element
16. element of culture = element kultury element of culture
21. identity element = element jednostkowy identity element
22. IFRAME element = IFRAME element IFRAME element
23. element of one's work = element z czyjś praca element of one's work
25. folk element = element ludowy folk element
element + rzeczownik
Kolokacji: 8
element method • element analysis • element x • element model • element name • ...
element + czasownik
Kolokacji: 98
element includes • element comes • element makes • element appears • element remains • ...
czasownik + element
Kolokacji: 112
contain elements • incorporate elements • combine elements • include elements • introduce elements • feature elements • ...
przymiotnik + element
Kolokacji: 509
key element • important element • essential element • major element • certain element • basic element • common element • ...
przyimek + element
Kolokacji: 19
between elements • with elements • of elements • in one's element • by elements • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.