"picture represents" — Słownik kolokacji angielskich

picture represents kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz przedstawia
  1. picture rzeczownik + represent czasownik
    Zwykła kolokacja

    At the same time you can see a picture represented that story.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo