"picture nomination" — Słownik kolokacji angielskich

picture nomination kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nominacja obrazu
  1. picture rzeczownik + nomination rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The film received a best picture nomination; the first for a picture made outside the U.S..

powered by  eTutor logo