"picture inspires" — Słownik kolokacji angielskich

picture inspires kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz inspiruje
  1. picture rzeczownik + inspire czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    These pictures inspired a number of other prints, engravings, and even Cigar store Indian.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo