"picture evokes" — Słownik kolokacji angielskich

picture evokes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz przywołuje
  1. picture rzeczownik + evoke czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This picture evoked an alluring mix of escapism and productivity.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo