"photograph celebrities" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sławy zdjęcia
  1. photograph czasownik + celebrity rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Boyd has been photographing celebrities in Mickey Mouse Ears since the early 1990s.

    Podobne kolokacje: