"phase of one's career" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): etap z czyjś kariera
  1. career rzeczownik + phase rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The next phase of Dickinson's career was not a happy one.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo