"phase of one's life" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): etap z czyjś życie
  1. life rzeczownik + phase rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I'm looking forward to the next phase of my life.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo