ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"persuade to come" — Słownik kolokacji angielskich

persuade to come kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przekonaj by przyjść
  1. persuade czasownik + come czasownik
    Zwykła kolokacja

    So I took the next train, and tried to persuade her to come back.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo