PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"personally opposed" — Słownik kolokacji angielskich

personally opposed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): osobiście sprzeciwić się
  1. oppose czasownik + personally przysłówek
    Zwykła kolokacja

    "I'm personally opposed to anyone building in open space," she said.